Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho 1159 sinh viên các lớp chính quy với tổng số tiền 2.419.000.000 đồng, bao gồm 171 sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc, 918 sinh viên đạt học […]

Xem chi tiết

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho 69 sinh viên đạt loại xuất sắc, 535 sinh viên đạt loại giỏi, và 78 sinh viên đạt loại khá .      Vui lòng xem quyết định cấp […]

Xem chi tiết

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020-2021

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 68 sinh viên đạt loại xuất sắc, 242 sinh viên đạt loại giỏi, và 135 sinh viên đạt loại khá .      Vui lòng xem quyết […]

Xem chi tiết

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và Xét Học bổng khuyến khích học tập HK I, năm học 2020-2021

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và Xét Học bổng khuyến khích học tập của sinh viên chính quy Học kỳ I, năm học 2020-2021.     Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Xem chi tiết

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020

       Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 loại xuất sắc, loại giỏi, và loại khá năm học 2019-2020. Vui lòng xem quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh […]

Xem chi tiết

Cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietcombank phục vụ chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020.      Để chi trả học bổng kịp thời, đề nghị sinh viên cung […]

Xem chi tiết