Phòng thí nghiệm, thực hành

Đào tạo

      Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ hiện có các phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Năng lượng như sau:

    1. Phòng thí nghiệm Vật liệu điện
    2. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật cao áp
    3. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật đo điện
    4. Phòng thí nghiệm Điện Công Nghiệp
    5. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện
    6. Phòng thí nghiệm Điện tử công suất
    7. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Số
    8. Phòng thí nghiệm Vi điều khiển
    9. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cảm biến – PLC
    10. Phòng thực hành Điện dân dụng
    11. Phòng thực hành Quấn dây máy điện
    12. Phòng thí nghiệm Năng lượng
    13. Phòng thí nghiệm Mạch Điện
    14. Phòng thí nghiệm Điện tử cơ bản
    15. Phòng thí nghiệm Điện tử tương tự
    16. Phòng thí nghiệm Đo không điện