Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho 1159 sinh viên các lớp chính quy với tổng số tiền 2.419.000.000 đồng, bao gồm 171 sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc, 918 sinh viên đạt học […]

Xem chi tiết

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP lần II năm 2024”

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP lần II năm 2024”. Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến ngày 15/05/2024. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Xem chi tiết