Điều chỉnh kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, môn Giáo dục thể chất

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Điều chỉnh kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, môn Giáo dục thể chất năm học 2020-2021. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh: thời gian học từ ngày 05/07/2021 đến ngày 24/07/2021 Môn Giáo […]

Xem chi tiết

Hướng dẫn sinh viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

     Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng đại của đất nước, là quyền lợi của công dân.      Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ yêu cầu tất cả sinh viên của […]

Xem chi tiết

Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

     Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và để tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ xây dựng kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.       […]

Xem chi tiết