Kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp năm 2022

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp và danh sách thành viên Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp năm 2022. Kế hoạch thực hiện Luận văn, tiểu luận tốt nghiệp […]

Xem chi tiết