Kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp năm 2022

Luận văn, tiểu luận Tin tức - Thông báo

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp và danh sách thành viên Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Luận văn, tiểu luận tốt nghiệp -2022

Danh sách Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp-2022

Danh sách thành viên nhận xét Tiểu luận tốt nghiệp-2022