Quy định thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học. Quy định này áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 2019. Chi tiết sinh viên […]

Xem chi tiết

Quy định về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định đối với viên chức, giảng viên, nhân viên y tế trường học, nhân viên bảo vệ và sinh viên về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Chi tiết vui lòng xem trong […]

Xem chi tiết