Quy định về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định đối với viên chức, giảng viên, nhân viên y tế trường học, nhân viên bảo vệ và sinh viên về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Chi tiết vui lòng xem trong […]

Xem chi tiết