Quy định thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học

Quy định, Quyết định Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Quy định này áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 2019.

Chi tiết sinh viên vui lòng xem trong file đính kèm.