Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

      Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông gồm có 02 Bộ môn, 01 Trung tâm Chuyển giao công nghệ – kỹ thuật năng lượng với 18 giảng viên: trong đó có 03 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ và 02 đang học Cao học.

  1. Bộ môn Kỹ thuật Điện – Năng Lượng
   • Thạc sĩ NCS Võ Minh Thiện

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật vật liệu điện, Kỹ thuật cao áp và chống sét, Điện công nghiệp

Email: vmthien@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ NCS Trần Hữu Tính

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật chiếu sáng, Kỹ thuật điện – xây dựng, Kỹ thuật đo điện & xử lý số liệu đo

Email: thtinh@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Huỳnh Phát Triển

Môn học giảng dạy: Nhập môn kỹ thuật điện, Sử dụng năng lượng hiệu quả, Vận hành và điều khiển hệ thống điện, Kỹ thuật lắp đặt điện, Tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống công nghiệp, Thực tập điện dân dụng

Email: hptrien@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Tô Ái Nhân

Môn học giảng dạy: Khí cụ điện, Hệ thống điện, Quy hoạch hệ thống điện, Kỹ thuật điện B

Email: tanhan@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Nguyễn Văn Khấn

Môn học giảng dạy: Cơ sở kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện đại cương, Cung cấp điện

Email: nvkhan@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Trần Trung Khánh

Môn học giảng dạy: Hình họa và Vẽ kỹ thuật điện, Thực tập điện công nghiệp, Tiếng Anh chuyên ngành

Email: ttkhanh@ctuet.edu.vn

   • Kỹ sư Huỳnh Văn Phú

Môn học giảng dạy: Thực tập quấn dây máy điện

Email: hvphu@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Hồ Việt Thống

Môn học giảng dạy:

Email: hvthong@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Lê Quốc Khương

Môn học giảng dạy:

Email: lqkhuong@ctuet.edu.vn

  1. Bộ môn Điện tử – Viễn thông
   • Tiến sĩ Dương Ngọc Đoàn

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Môn học giảng dạy: Xử lý tín hiệu số, Hệ thống điều khiển số, Mạch điện, Mạch điện tử, Nhập môn Kỹ thuật điện

Email: dndoan@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Lương Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Môn học giảng dạy: Vật lý 1, Vật lý 2, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Email: lvthong@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Vũ Văn Quang

Môn học giảng dạy: Mạch điện, Mạch điện tử, Kỹ thuật số

Email: vvquang@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Nguyễn Phú Quí

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật số, Điện tử công suất, Vi điều khiển

Email: npqui@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Huỳnh Nguyễn Xuân Cần

Môn học giảng dạy: Toán kỹ thuật, Phương pháp tính kỹ thuật, Kỹ thuật lập trình

Email: hnxcan@ctuet.edu.vn

   • Thạc sĩ Trần Thị Như Băng

Môn học giảng dạy: Vật lý 1, Vật lý 2

Email: ttnbang@ctuet.edu.vn

   • Kỹ sư Diệp Long

Chức vụ: trợ lý khoa

Môn học giảng dạy: Thực tập Vật lý 1, Thực tập Vật lý 2

Email: dlong@ctuet.edu.vn

   • Tiến sĩ Hồ Hữu Danh

Email: hhdanh@ctuet.edu.vn

   • Tiến sĩ Nguyễn Trần Duy Khoa

Email: ntdkhoa@ctuet.edu.vn