Tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020

Đoàn - Hội Tin tức - Thông báo

Tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020

Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020 để trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, dạy và học của Trường; cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; những vấn đề khác liên quan đến sinh viên và nhà trường, …

Thành phần tham dự: mỗi lớp cử 06 sinh viên tham dự cùng với Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, lãnh đạo các đơn vị trong trường, cố vấn học tập các lớp, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Thời gian: lúc 8g00 ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường A, trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trong file đính kèm.