Kế hoạch đưa đón sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2019 – 2020

Tin tức - Thông báo

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tham gia học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2019 – 2020 theo lịch cụ thể như sau:

        • Thời gian học: từ ngày 14/06/2020 đến ngày 05/07/2020
        • Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Cần Thơ

Trường sẽ tổ chức xe đưa sinh viên đi học vào ngày 14/6/2020 và đón sinh viên về vào ngày 05/07/2020

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trong file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức đưa đón sinh viên

Quy định học Giáo dục Quốc phòng và An ninh