Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

     Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và để tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ xây dựng kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.       […]

Xem chi tiết