Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Chương trình đào tạo Tin tức - Thông báo

     Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và để tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ xây dựng kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.

      Thời gian thực hiện tự đánh giá: từ tháng 03/2021 đến tháng 09/2021 

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm