Tuyển giảng viên làm việc tại Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Tin tức - Thông báo Tuyển dụng

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển giảng viên làm việc tại Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông, cụ thể:

    • 01 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật năng lượng
    • 02 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

    Mẫu hồ sơ dự tuyển