Tuyển giảng viên làm việc tại Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển giảng viên làm việc tại Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông, cụ thể: 01 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật năng lượng 02 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử     […]

Xem chi tiết