Công ty Sadico Cần Thơ, Xi măng Tây Đô, Bê tông Tây Đô cần tuyển dụng nhiều nhân sự

Tin tức - Thông báo

    Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, Công ty cổ phần Bê tông Tây Đô thông báo tuyển dụng 249 nhân sự cho nhiều vị trí khác nhau.

     Vị trí, yêu cầu, số lượng, mức lương vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.