Thông báo nộp học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Tin tức - Thông báo
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023 như sau:
 
– Thời gian nộp học phí: từ ngày 15/08/2022 đến ngày 24/08/2022
– Sinh viên nộp học phí bằng hình thức nộp trực tuyến theo hướng dẫn đính kèm