Kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp năm 2022

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp và danh sách thành viên Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp năm 2022. Kế hoạch thực hiện Luận văn, tiểu luận tốt nghiệp […]

Xem chi tiết

Bài báo khoa học

Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước của giảng viên khoa trong các năm qua: Multiobjective Optimization of Solar Flat Plate Collector Using Water Cycle Algorithm Bao-Huy Truong, Thanh Tran Van, Thien Vo Minh, Tuan Duong Van, Dieu Vo Ngoc 2021 GMSARN International Journal 16 (2022) […]

Xem chi tiết

Hoạt động hợp tác

Các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên khoa trong các năm qua: Giảng viên Nội dung Thời gian Dương Ngọc Đoàn Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại CHLB Đức 2014 – 2019 Hồ Hữu Danh Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada 2014 – 2020 Nguyễn Trần Duy Khoa Nghiên cứu sinh […]

Xem chi tiết