Bài báo khoa học

Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước của giảng viên khoa trong các năm qua: Multiobjective Optimization of Solar Flat Plate Collector Using Water Cycle Algorithm Bao-Huy Truong, Thanh Tran Van, Thien Vo Minh, Tuan Duong Van, Dieu Vo Ngoc 2021 GMSARN International Journal 16 (2022) […]

Xem chi tiết

Hoạt động hợp tác

Các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên khoa trong các năm qua: Giảng viên Nội dung Thời gian Dương Ngọc Đoàn Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại CHLB Đức 2014 – 2019 Hồ Hữu Danh Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada 2014 – 2020 Nguyễn Trần Duy Khoa Nghiên cứu sinh […]

Xem chi tiết