Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2020-2021

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 68 sinh viên đạt loại xuất sắc, 242 sinh viên đạt loại giỏi, và 135 sinh viên đạt loại khá .      Vui lòng xem quyết […]

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

      Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.        Nhà trường dự kiến tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ học kỳ […]

Xem chi tiết

Danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2021-2022 và giảng viên hướng dẫn

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2021-2022 và giảng viên hướng dẫn: Thời gian thực hiện đồ án từ 13/09/2021-24/01/2022 Sinh viên liên hệ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thực hiện đồ […]

Xem chi tiết