Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

Học bổng Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho 1159 sinh viên các lớp chính quy với tổng số tiền 2.419.000.000 đồng, bao gồm 171 sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc, 918 sinh viên đạt học bổng loại giỏi, và 70 sinh viên đạt học bổng loại khá .

     Vui lòng xem quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên tại đây.