QUY ĐỊNH

Quy chế đào tạo trình độ đại học

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ thông báo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019.      Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Sứ mạng, Tầm nhìn của trường

       Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (tên tiếng Anh là Can Tho University of Technology) được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.        Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có nhiệm […]

Quy định thực hiện Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy áp dụng từ khóa 1 năm 2013. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Quy định về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định đối với viên chức, giảng viên, nhân viên y tế trường học, nhân viên bảo vệ và sinh viên về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Chi tiết vui lòng xem trong […]

Giới thiệu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Tuyển sinh – Khoa Điện – Điện tử – Điện tử Viễn thông 2020