Tin mới

QUY ĐỊNH

Sứ mạng, Tầm nhìn của trường

       Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (tên tiếng Anh là Can Tho University of Technology) được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.        Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có nhiệm […]

Quy định thực hiện Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy áp dụng từ khóa 1 năm 2013. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Quy định về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định đối với viên chức, giảng viên, nhân viên y tế trường học, nhân viên bảo vệ và sinh viên về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Chi tiết vui lòng xem trong […]

Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng đối với sinh viên chính quy

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng đối với sinh viên chính quy thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Giới thiệu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Tuyển sinh – Khoa Điện – Điện tử – Điện tử Viễn thông 2020