QUY ĐỊNH

Quy định thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ đại học. Quy định này áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 2019. Chi tiết sinh viên […]

Quy chế đào tạo trình độ đại học

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ thông báo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019.      Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Sứ mạng, Tầm nhìn của trường

       Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (tên tiếng Anh là Can Tho University of Technology) được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.        Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có nhiệm […]

Quy định thực hiện Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định thực hiện Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp đại học chính quy áp dụng từ khóa 1 năm 2013. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Giới thiệu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Tuyển sinh – Khoa Điện – Điện tử – Điện tử Viễn thông 2020