Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023

Học bổng Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho 69 sinh viên đạt loại xuất sắc, 535 sinh viên đạt loại giỏi, và 78 sinh viên đạt loại khá .

     Vui lòng xem quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên tại đây.