Bài báo khoa học

Nghiên cứu - Hợp tác

Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước của giảng viên khoa trong các năm qua:

Multiobjective Optimization of Solar Flat Plate Collector Using Water Cycle Algorithm

Bao-Huy Truong,
Thanh Tran Van,
Thien Vo Minh,
Tuan Duong Van,
Dieu Vo Ngoc

2021

GMSARN International Journal 16 (2022)

Phân bố công suất tối ưu hệ thống truyền tải điện

Trần Hữu Tính

 2021

Tạp chí Khoa học Cần Thơ, số 02 (72)

Distributed Parallel Genetic Algorithm for Online Virtual Network Embedding

Qiao Lu,

Khoa Nguyen,

Changcheng Huang

2020

International Journal of Communication Systems

Prioritized Cell Association and Power Control in Uplink Heterogeneous Networks

Danh H. Ho,

Thomas Aaron Gulliver

2019

IEEE Access

An Intelligent Parallel Algorithm for Online Virtual Network Embedding

Khoa Nguyen,

Changcheng Huang

2019

2019 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS)

Prioritised and Selective Power Control in Cellular Wireless Networks

Danh H. Ho,

Thomas Aaron Gulliver

2019

IET Communications

Tổng quan quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải

Trần Hữu Tính,

Võ Ngọc Điều,

Quyền Huy Ánh

2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Đánh giá độ tin cậy hệ thống điện có xét đến cường độ cắt cưỡng bức

Trần Hữu Tính,

Trần Nhựt Hiếu,

Võ Minh Thiện

2019

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

The Influence of Fast Fading and Device Heterogeneity on Wi-Fi Fingerprinting

Doan Duong,

Yaqian Xu,

Klaus David

2018

IEEE Vehicular Technology Conference 2018-Spring

Comparing the Performance of Wi-Fi Fingerprinting using the 2.4 GHz and 5 GHz Signals

Doan Duong,

Yaqian Xu,

Klaus David

2018

IEEE Vehicular Technology Conference 2018-Spring

Modelling critical Casimir force induced self-assembly experiments on patchy colloidal dumbbells

Arthur C. Newton,

Truc A. Nguyen,  

Sandra J. Veen,

Daniela J. Kraft, 

 Peter Schall,  

Peter G. Bolhuis

2017

Soft Matter (ISI)

Switching Colloidal Superstructures by Critical Casimir Forces

Truc A. Nguyen,

Arthur Newton,

Sandra J. Veen,

Daniela J. Kraft,

Peter G. Bolhuis,

Peter Schall

2017

Advanced Materials (ISI)

Dynamic characteristics of the doubly-fed induction generator based wind turbine under grid fault conditions

Trong Tuan Phan,

Van Liem Nguyen,

Huỳnh Phát Triển,

Trần Hoài Tâm

2017

GMSARN International Journal

Tuning Patchy Bonds Induced by Critical Casimir Forces

Truc A. Nguyen,

Arthur Newton,

Daniela J. Kraft,

Peter G. Bolhuis,

Peter Schall

2017

Materials (ISI)

How Near Is Near: A Case Study of the Minimum Distance to Distinguish Neighbouring Places in Place Learning Using Wi-Fi Signals

Yaqian Xu,

Doan Duong,

Klaus David

2016

IEEE Vehicular Technology Conference 2016-Spring

 Design of Indirect Closed-Cycle Cooling Scheme Coupled ưith a Cryocooler for a 3-MW-Class High-Temperature uperconducting Synchronous Motor

Thanh Dung Le,

Ji Hyung Kim, 

Do Jin Kim, 

Chang Jin Boo, 

Young Sik Jo, 

Yong Soo Yoon, 

Kyung Yong Yoon, 

Yoon Hyuck Choi, 

Haigun Lee,

Ho Min Kim

2016

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Effects of Stabilizer Thickness of 2G HTS Wire on the Design of a 1.5-MW-Class HTS Synchronous Machine

Ji Hyung Kim,

Thanh Dung Le, 

Do Jin Kim, 

Chang-Jin Boo, 

Young-Sik Jo, 

Yong Soo Yoon, 

Kyung Yong Yoon, 

Yoon Hyuck Choi, 

Haigun Lee, 

Ho Min Kim

2016

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Economic Analysis of a 1.5-MW-Class HTS Synchronous Machine Considering Various Commercial 2G CC Tapes

Ji Hyung Kim,

Thanh Dung Le, 

Do Jin Kim, 

Chang-Jin Boo, 

Young-Sik Jo, 

Yong Soo Yoon,

Kyung Yong Yoon,

Ho Min Kim 

2016

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Comparative Dynamic Characteristics of the Doubly-Fed Induction Generator Based Wind Turbine during Disturbances

Phan Trong Tuan,

Van Liem Nguyen,

Phat Trien Huynh,

Hoai Tam Tran

2016

The 11th GMSARN International Conference 2016

An Unified Iterative Algorithm for Load Flow Analysis of Power System Including Wind Farms

Trong Tuan Phan,

Van Liem Nguyen,

Jahangir Hossain,

Ai Nhan To,

Hoai Tam Tran

2016

ACOMP 2016 International Conference

Transient Responses of the Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbine under Grid Fault Conditions

Trong Tuan Phan,

Van Liem Nguyen,

Jahangir Hossain,

Ai Nhan To,

Hoai Tam Tran,

Trong Nghia Phan

2016

ACOMP 2016 International Conference

RX Model-based Newton Raphson Load Flow for Distribution Power System Considering Wind Farm with Asynchronous Generators

Trong Tuan Phan,

Nguyen Van Liem

2016

The 11th GMSARN International Conference 2016

Analysis of the Mechanical Characteristics of a 17-MW-Class High-Temperature Superconducting Synchronous Motor

Ji Hyung Kim,

Sail Park, 

Thanh Dung Le,

Hyun Chul Jo,

Young-Sik Jo,

Yoon Hyuck Choi,

Haigun Lee,

Ho Min Kim 

2015

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

Thermal Design of a Cryogenics Cooling System for a 10 MW-Class High-Temperature Superconducting Rotating Machine

Thanh Dung Le,

Ji Hyung Kim, 

SaIl Park, 

Dong-Hyung Kang, 

Haigun Lee,

Young-Sik Jo, 

Yong Soo Yoon,

Ho Min Kim

2015

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Characteristic Analysis of Various Structural Shapes of Superconducting Field Coils

Ji Hyung Kim,

SaIl Park, 

Thanh Dung Le,

Kwang Lok Kim,

Haigun Lee,

Young-Sik Jo,

Yong Soo Yoon,

Ho Min Kim

2015

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

Status of the technology development of large scale HTS generators for wind turbine

Thanh Dung Le,

Kim, J. H.,

Kim, D. J.,

Boo, C. J.,

Kim, H. M

2015

Progress in Superconductivity and Cryogenics

Thermal analysis of a cooling system for a high-temperature superconducting magnet system

Thanh Dung Le,

J. H. Kim,

S. J. Lee,

G.-M. Lee,

S. Kim,

H.-C. Kim, 

H. M. Kim

2015

International Information Institute

Load Flow Analysis of Distribution Power System Including Wind Farm with Asynchronous Generators Represented by RX Model Using Newton Raphson Method

Phan Trong Tuan,

Van Liem Nguyen

2015

The 10th GMSARN International Conference 2015

Maximum Power Point Tracking for Stand-Alone Wind Turbin System Using Permanent Magnet Synchronous Generator

Quang Minh Huynh,

Trong Tuan Phan

2015

The 10th GMSARN International Conference 2015

3D electromagnetic design and electrical characteristics analysis of a 10-MW-class high-temperature superconducting synchronous generator for wind power

J. H. Kim,

S. I. Park,

Thanh Dung Le,

H. M. Kim

2014

Progress in Superconductivity and Cryogenics

Conceptual design of current lead for large scale high temperature superconducting rotating machine

Thanh Dung Le,

J. H. Kim,

S. I. Park,

H. M. Kim

2014

Progress in Superconductivity and Cryogenics

A comparison of distributed MPC schemes on a hydro-power plant benchmark

J.M Maestre,

M. A. Ridao,

Attila Kozma,

Carlo Savorgnan,

Moritz Diehl,

Minh Dang Doan,

Anna Sadowska,

Tamas Keviczky,

Bart De Schutter,

H. Scheu,

Wolfgang Marquardt,

Felipe Valencia,

Jairo Jose Espinosa Oviedo.

2014

Optimal Control Application & Method

A distributed model predictive control method for a Hydro power valley system

Minh Dang Doan

2014

Kỷ yếu ICCSE 2014

Accelerated gradient methods and dual decomposition in distributed model predictive control

Pontus Giselsson,

Minh Dang Doan,

Tamas Keviczky,

Bart De Schutter,

Anders Rantzer

2013

Automatica

A distributed accelerated gradient algorithm for distributed model predictive control of a hydro power valley

Minh Dang Doan,

Pontus Giselsson,

Tamás Keviczky,

Bart De Schutter,

Anders Rantzer

2013

Control Engineering Practice

Linear model predictive control based on approximate optimal control inputs and constraint tightening

Ion Necoara,

Valentin Nedelcu,

Tamas Keviczky,

Doan Minh Dang,

Bart de Schutter

2013

52nd IEEE Conference on Decision and Control

Evaluating the Effectiveness of Using GEM (Ground Enhancement Material) in the Grounding System

Tuan Phan Trong,

Chuong Ho Van Nhat,

Lan Ngo Kim

2013

International Symposium on Electrical – Electronics Engineering 2013

Study on Control of Pipe Cutting Robot

Diệp Quốc Bảo,

Nguyễn Tấn Tiến,

Phan Tấn Tùng

2013

International Symposium on Mechatronics and Robotics

A Hierarchical MPC Approach with Guaranteed Feasibility for Dynamically Coupled Linear Systems

Minh Dang Doan,

T. Keviczky,

B. De Schutter

2013

Distributed Model Predictive Control Made Easy

Sử dụng bo mạch Raspberry Pi trong giảng dạy lý thuyết điều khiển tự động

Doãn Minh Đăng

2014

Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)

Ứng dụng bộ điều khiển self tuning fuzzy-PI điều khiển Omni-Directional mobile robot

Đường Khánh Sơn,

Từ Diệp Công Thành

2012

Tạp chí Khoa học & ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nghiên cứu và ứng dụng phổ Wavelet của dạng xung sét 1.2/50 us

Hồ Văn Nhật Chương,

Nguyễn Văn Khấn

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM