Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ triển khai đến toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên (VCGV, SV, HV) tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với những nội dung cụ thể sau:

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.