Tổ chức Tọa đàm giữa Ban giám hiệu và Sinh viên năm học 2021-2022

Chi đoàn - Chi Hội Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ sẽ tổ chức buổi tọa đàm giữa Ban giám hiệu và Sinh viên năm học 2021-2022. Nhà trường sẽ lắng nghe sinh viên trình bày nguyện vọng, suy nghĩ và các đề xuất trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên.

     Từ đó Nhà trường sẽ đề ra các giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm tiếp tục hướng đến việc xây dựng môi trường học tập lành mạnh, tích cực, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với người học ngày càng tốt hơn.

      Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, lãnh đạo các đơn vị trong trường, cố vấn học tập các lớp, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đại diện sinh viên các lớp đại học chính quy.

      Thời gian: lúc 8g00 ngày thứ Tư, ngày 29 tháng 06 năm 2022.

      Địa điểm: Hội trường A, trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trong file đính kèm.