Hướng dẫn sinh viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Chi đoàn - Chi Hội Tin tức - Thông báo

     Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng đại của đất nước, là quyền lợi của công dân.

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ yêu cầu tất cả sinh viên của Trường phải tham gia bỏ phiếu bầu cử tại địa phương vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 05 năm 2021.

     Sau ngày bầu cử, sinh viên nộp lại Thẻ cử tri đã được đóng dấu “đã bỏ phiếu” cho lớp trưởng để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm