Nghiệm thu đề tài Xây dựng mô hình thí nghiệm cơ điện lạnh

Tin tức - Thông báo

      Ngày 20 tháng 05 năm 2021, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức đánh giá và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng mô hình thí nghiệm cơ điện lạnh phục vụ thí nghiệm thực hành tại Phòng điện công nghiệp Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông” do thạc sĩ Võ Minh Thiện làm chủ nhiệm. Việc thực hiện thành công đề tài góp phần bổ sung thiết bị giảng dạy thực hành cho sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.