Thông báo cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietcombank nhận học bổng khuyến khích học tập

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietcombank phục vụ chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020. Để chi trả học bổng kịp thời, đề nghị sinh viên cung cấp thông tin tài […]

Xem chi tiết

Tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020

Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020 để trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, dạy và học của Trường; cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; những vấn đề khác liên quan đến sinh viên và nhà trường, …

Xem chi tiết