Thông báo cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietcombank nhận học bổng khuyến khích học tập

Học bổng Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietcombank phục vụ chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020.

Để chi trả học bổng kịp thời, đề nghị sinh viên cung cấp thông tin tài khoản chậm nhất đến hết ngày 05/6/2020. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính kế toán theo thông báo đính kèm.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.