Tiếp tục giảng dạy theo hình thức trực tuyến từ ngày 22 tháng 02 năm 2021

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

      Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tiếp tục tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

     Đề nghị sinh viên liên hệ giảng viên để biết  cụ thể các thông tin liên quan việc học tập trưc tuyến.

     Thông báo giảng dạy trực tuyến.