Thông tin chi tiết các lớp học online của Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên thông tin chi tiết các lớp học online do giảng viên Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông giảng dạy như sau:

STT

Giảng viên

Thông tin phòng trực tuyến

Học phần

Thời gian

1

Võ Minh Thiện

Zoom meeting

Meeting ID: 647 535 8164

Passcode: 060804

https://us02web.zoom.us/j/6475358164?pwd=OGpXQ0xDV0toR3lkcjkyUEdmdjVtZz09

 

–  Hình họa và kỹ thuật điện (DI0119)

–  Kỹ thuật cao áp & chống sét (DI0218)

–  Kỹ thuật cao áp & chống sét (DI0118)

Tiết 6-8, thứ 2

 

Tiết 6-8, Thứ 4

 

Tiết 1-3, Thứ 6

2

Huỳnh Phát Triển

0988199194

https://meet.google.com/xge-kocw-mvc

–  Vận Hành và điều khiển hệ thống điện (DI0117)

–  Kỹ thuật lắp đặt điện

Tiết 1-3, Thứ 6

 

Tiết 1-3, Thứ 7

3

Dương Ngọc Đoàn

Zoom meeting

Meeting ID: 642 333 7845

Passcode:1357911

https://us04web.zoom.us/j/6423337845?pwd=QlhjRGdRS2x4Rkl4N084bXJjNFJOUT09

–  Mạch điện tử

Tiết 1-3, Thứ 2

4

Nguyễn Phú Quí

08 34567 236

Zoom meeting

Meeting ID: 661 926 0122

Passcode: 0834567236

https://zoom.us/j/6619260122?pwd=eTl6bUtqSURNUS9sZ1VQSSt6YlJMdz09

 

–  Vi điều khiển (LT)

010100080502 – DIEN0218

–  Kỹ thuật số (LT)

010100077702 – DIEN0220

–  Kỹ thuật số (LT)

010100077701 – DIEN0120

–  Vi điều khiển (LT)

010100080501 – DIEN0118

Tiết 1-3, Thứ 4

 

Tiết 6-8, Thứ 4

 

Tiết 3-5, Thứ 5

 

Tiết 6-8, Thứ 6

5

Phan Trọng Tuấn

0902022836

Zoom Meeting

Meeting ID: 818 581 8494

Passcode: 8Hc5AH

https://us04web.zoom.us/j/8185818494?pwd=MEovZkhyV0d6bXNrTTVVZHRTTHlhdz09

–  Ổn định hệ thống điện (LT)

010100082801 – DIEN0117

– Kỹ thuật điện B (LT)

 010100175101 – CDT0120

Tiết 3-4, Thứ 5 

 

Tiết 8-9, Thứ 5

6

Tô Ái Nhân

0939238010

Zoom meeting

ID: 905 475 9225

Passcode: 954409

https://us04web.zoom.us/j/9054759225?pwd=S2I5WU1Rcy8zblgwMGVBTTBWdDlZUT09

– Hệ thống điện (LT)

010100079602 – DIEN0218

– Khí cụ điện (LT)

010100079502 – DIEN0218

– Quy hoạch hệ thống điện (LT)

010100082701 – DIEN0117

– Hệ thống điện (LT)

010100079601 – DIEN0118

– Khí cụ điện (LT)

010100079501 – DIEN0118

 Tiết 1-3, Thứ 2

 

Tiết 1-2, Thứ 3 

 

Tiết 3-4, Thứ 3 

 

Tiết 1-3, Thứ 4 

 

Tiết 1-2, Thứ 5 

7

Vũ Văn Quang

Zoom Meeting 

ID: 918 965 2294

Passcode: 0913135333

https://us04web.zoom.us/j/9189652294?pwd=NVBSN01JblJmN3lTMWpJL2dWK1A5QT09 

– Mạch điện tử