Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và Xét Học bổng khuyến khích học tập HK I, năm học 2020-2021

Học bổng Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và Xét Học bổng khuyến khích học tập của sinh viên chính quy Học kỳ I, năm học 2020-2021.

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.