Kế hoạch xét và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên Kế hoạch xét tốt nghiệp kỹ sư cho sinh viên chính quy đợt tháng 03 năm 2021.

   • Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 05/02/2021: Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
   • Ngày 08/03/2021: Nhà trường công bố danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp
   • Ngày 26/03/2021: Nhà trường công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp  
   • Ngày 18/04/2021 (dự kiến): Nhà trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 

         Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.