Kế hoạch báo cáo chuyên đề khóa 5, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Tin tức - Thông báo

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo tổ chức hướng dẫn sinh viên thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp (báo cáo chuyên đề thực tế) Đại học chính quy khóa 05 (2017-2021)

  • Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp
  • Mã học phần: DI113
  • Khối lượng: 02 tín chỉ

Thời gian thực hiện chuyên đề: từ ngày 17/12/2020 đến ngày 15/01/2021

Thời gian chấm báo cáo chuyên đề và nộp điểm: từ ngày 15/01/2021 đến ngày 20/01/2021

Nội dung báo cáo chuyên đề thực tế:

1. Chủ đề thực hiện

  • Quy trình kỹ thuật hệ thống các nhà máy điện như nhiệt điện, thủy điện, điện gió,…
  • Hệ thống mạng điện của các nhà máy sản xuất thiết bị điện: cáp điện, khí cụ điện, máy biến áp,….
  • Hệ thống điện và trạm biến áp,…
  • Các quy trình vận hành các nhà máy sản xuất trong công nghiệp,…

2. Hình thức trình bày

Xem trong file đính kèm

Danh sách giảng viên và sinh viên thực hiện

Lớp DIEN0117

Lớp DIEN0217