Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Tin tức - Thông báo
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 như sau:
 
– Thời gian nộp học phí: từ ngày 22/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021
– Mức thu học phí học kỳ 2 là 270.000 đồng/tín chỉ. Sinh viên nộp học phí theo số lượng tín chỉ đăng ký
– Địa điểm, hình thức nộp học phí: xem hướng dẫn đính kèm
 
      Nếu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không thể đóng học phí đúng hạn, sinh viên làm đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí theo mẫu đính kèm (có xác nhận của phụ huỵnh và địa phương cư trú) và nộp đơn trước ngày kết thúc thời gian quy định đóng học phí. 
 
      Chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.