Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng đối với sinh viên chính quy

Quy định, Quyết định Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng đối với sinh viên chính quy thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.