Quy định về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Quy định, Quyết định Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ban hành Quy định đối với viên chức, giảng viên, nhân viên y tế trường học, nhân viên bảo vệ và sinh viên về những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.