Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khóa 4 thành công tốt đẹp

Luận văn, tiểu luận Tin tức - Thông báo

        Ngày 18 tháng 07 năm 2020, Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử khóa 4 (2016-2020). Có tổng cộng 11 đề tài được 14 sinh viên thực hiện trong khoảng thời gian 6 tháng.

       Thông qua quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp, sinh viên đã ứng dụng được các kiến thức chuyên ngành đã học, học hỏi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đồng thời, các sinh viên đã thể hiện được tính năng động trong việc tự tìm hiểu đề tài nghiên cứu, tham khảo tài liệu, tính sáng tạo trong việc thực hiện luận văn, mô hình, biết lập kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài hợp lý để hoàn thành luận văn đúng hạn với chất lượng tốt. Kết quả cả 11 đề tài được hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấm đạt với kết quả cao.