Cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chưa được phân loại Học bổng Tin tức - Thông báo

     Để chi trả học bổng kịp thời, đề nghị sinh viên cung cấp thông tin tài khoản chậm nhất đến hết ngày 26/10/2020

     Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.