Thông báo cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietcombank nhận học bổng khuyến khích học tập

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản Ngân hàng Vietcombank phục vụ chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020. Để chi trả học bổng kịp thời, đề nghị sinh viên cung cấp thông tin tài […]

Xem chi tiết