Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và Xét Học bổng khuyến khích học tập HK II, năm học 2019-2020

Học bổng Tin tức - Thông báo

    Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và Xét Học bổng khuyến khích học tập của sinh viên chính quy Học kỳ II, năm học 2019-2020.

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.