Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp kỹ sư và Ngày hội việc làm năm 2020

Tin tức - Thông báo

    Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp kỹ sư cho sinh viên chính quy và tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020 như sau:

    • Ngày hội việc làm:
     • Thời gian: lúc 7g00 ngày 17 tháng 10 năm 2020
     • Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
    • Lễ trao bằng tốt nghiệp
     • Thời gian: lúc 7g00 ngày 18 tháng 10 năm 2020
     • Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Ngày hội việc làm

Lễ trao bằng tốt nghiệp