Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 11 năm 2020-2021

Hoạt động Nghiên cứu - Hợp tác Tin tức - Thông báo

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 11 năm 2020-2021 thông báo kế hoạch triển khai tổ chức hội thi.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:

    • Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam
    • Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam
    • Hiệu quả kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng 

Giải thưởng:

    • 03 giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng
    • 06 giải nhì, mỗi giải trị giá 28 triệu đồng
    • 09 giải ba, mỗi giải trị giá 21 triệu đồng
    • 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng
    • 05 giấy khen của BTC Hội thi cho cơ quan/tổ chức có nhiều giải pháp dự thi và có thành tích trong việc tổ chức hôi thi, mỗi giải 1 triệu đồng

Tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2021

Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: số 39, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TPCT 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm