Danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2021-2022 và giảng viên hướng dẫn

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2021-2022 và giảng viên hướng dẫn: Thời gian thực hiện đồ án từ 13/09/2021-24/01/2022 Sinh viên liên hệ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thực hiện đồ […]

Xem chi tiết