Danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2021-2022 và giảng viên hướng dẫn

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên thực hiện đồ án 2 năm học 2021-2022 và giảng viên hướng dẫn:

      • Thời gian thực hiện đồ án từ 13/09/2021-24/01/2022
      • Sinh viên liên hệ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thực hiện đồ án đúng thời gian quy định

STT

MSSV

HỌ TÊN SINH VIÊN

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

LỚP

CHUYÊN MÔN

1

1800363

Quách Hải Huy

Ths. Nguyễn Văn Khấn

0919345229
nvkhan@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

2

1800674

Đinh Trung Kiên

DIEN 0118

3

1800242

Trần Tuấn Duy

DIEN 0118

4

1800297

Phạm Quốc Huy

DIEN 0118

5

1800121

Phạm Thanh Thiện

DIEN 0218

6

1800184

Đặng Hữu Thành

DIEN 0218

7

1800709

Nguyễn Cao Vĩ

DIEN 0218

8

1800312

Trần Hồng Qui

DIEN 0218

9

1700101

Trần Khánh Duy

Ths. Tô Ái Nhân

0939238010
0902022836
tanhan@ctuet.edu.vn

DIEN 0117

Kỹ thuật điện

10

1700583

Trần Minh Tâm

DIEN 0217

11

1700002

Nguyễn Thiệu Thiên

DIEN 0217

12

1700474

Bùi Đức Nhã

DIEN 0217

13

1800519

Cao Hồng Sơn

DIEN 0218

14

1800601

Nguyễn Vũ Thường

DIEN 0218

15

1800370

Phan Trung Pha

DIEN 0218

16

1800323

Đỗ Thanh Thiên

DIEN 0218

17

11700587

Nguyễn Duy Quang

DIEN0217

18

1800099

Phan Xuân Trường

DIEN 0218

19

1800550

Trần Nhân Hậu

Ths. Nguyễn Phú Quí

0834567236
npqui@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Điện tử viễn thông

20

1800208

Nguyễn Quốc Đạt

DIEN 0118

21

1800030

Nguyễn Hoàng Duy

DIEN 0118

22

1800290

Nguyễn Gia Bảo

DIEN 0118

23

1800679

Huỳnh Hoàng Vững

DIEN 0218

24

1800401

Nguyễn Công Ny

DIEN 0218

25

1800041

Nguyễn Việt Phường

DIEN 0218

26

1800541

Đào Quốc Tuấn

DIEN 0218

27

1800490

Trần Khang

Ths. Trần Hữu Tính

0939505644
thtinh@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

28

1800254

Mai Nhựt Long

DIEN 0118

29

1800677

Nguyễn Quốc Dinh

DIEN 0118

30

1800355

Võ Hồng Khương

DIEN 0118

31

1800427

Nguyễn Minh Thuận

DIEN 0218

32

1800811

Lê Hoàng Diễn

DIEN 0218

33

1800188

Ngô Việt Tứ

DIEN 0218

34

1800311

Cao Phú Thịnh

DIEN 0218

35

1800056

Nguyễn Nhật Hào

Ths. Vũ Văn Quang

0913135333
vvquang@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Điện tử viễn thông

36

1700433

Võ Minh Phước

DIEN 0217

37

1800717

Phan Phạm Anh Minh

DIEN 0118

38

1800771

Nguyễn Nhật Hào

DIEN 0118

39

1800801

Lê Quang Vinh

DIEN 0218

40

1800332

Nguyễn Minh Thư

DIEN 0218

41

1800345

Nguyễn Phương Nam

DIEN 0218

42

1800191

Nguyễn Tiến Triển

DIEN 0218

43

1800142

Nguyễn Phúc Hậu

Ths. Phan Trọng Tuấn

0939238010
0902022836
pttuan@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

44

1800849

Sơn Thanh Bình

DIEN 0118

45

1800339

Huỳnh Thành Long

DIEN 0118

46

1700490

Trần Ngọc Tân

DIEN 0118

47

1800006

Nguyễn Diệp Trúc Quỳnh

DIEN 0218

48

1800500

Trương Khắc Tuấn

DIEN 0218

49

1800691

Kha Hoàng Tú

DIEN 0218

50

1800159

Nguyễn Thiên Phú

DIEN 0218

51

1800604

Đinh Trần Thanh Quí

Ths. Huỳnh Nguyễn
Xuân Cần

0903374515
hnxcan@ctuet.edu.vn

DIEN 0218

Điện tử viễn thông

52

1800768

Nguyễn Quốc Thắng

DIEN 0218

53

1800522

Nguyễn Hoàng Vũ

DIEN 0218

54

1800606

Đặng Trung Nguyên

DIEN 0218

55

1800214

Nguyễn Văn Trạng

DIEN 0218

56

1800103

Trần Ngọc Tấn

DIEN 0218

57

1800156

Võ Duy Thức

DIEN 0218

58

1800119

Nguyễn Văn Thật

DIEN 0218

59

1800586

Nguyễn Văn Chí Bảo

Ths. Võ Minh Thiện

0917272745
vmthien@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

60

1800365

Bùi Long Hải

DIEN 0118

61

1800564

Vũ Tấn Hưng

DIEN 0118

62

1800701

Huỳnh Hoàng Đạt

DIEN 0118

63

1800844

Hồ Chí Tính

DIEN 0218

64

1800439

Phạm Văn Rót

DIEN 0218

65

1800443

Lê Hoàng Sơn

DIEN 0218

66

1800182

Nguyễn Hồng Thái

DIEN 0218

67

1800335

Nguyễn Lê Thuật

DIEN 0218

68

1800256

Nguyễn Viết Minh Đức

Ks. Trần Trung Khánh

0379969596
ttkhanh@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

69

1800096

Lưu Hoàng Tiến

DIEN 0118

70

1800690

Phạm Tấn Đạt

DIEN 0118

71

1800487

Đỗ Hoàng Cơ

DIEN 0118

72

1800645

Huỳnh Phước Tiền

DIEN 0218

73

1800419

Quách Vĩnh Xuân

DIEN 0218

74

1800138

Nguyễn Hoàng Phúc

DIEN 0218

75

1800648

Lư Bá Triển

DIEN 0218

76

1800069

Bùi Khánh Duy

Ths. Huỳnh Phát Triển

0988199194
hptrien@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

77

1800398

Đỗ Khánh Duy

DIEN 0118

78

1800367

Đặng Nhật Hào

DIEN 0118

79

1800262

Huỳnh Quỳnh Anh

DIEN 0118

80

1800071

Phạm Thanh Tịnh

DIEN 0218

81

1800590

Trần Thanh Thảo

DIEN 0218

82

1800359

Vũ Quốc Thiện

DIEN 0218

83

1800453

Hà Thế Vinh

DIEN 0218

84

1800031

Trần Phú An

Ks. Huỳnh Văn Phú

0976707906
hvphu@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Kỹ thuật điện

85

1800846

Hồ Nhật Hào

DIEN 0118

86

1800845

Nguyễn Nhất Danh

DIEN 0118

87

1800774

Nguyễn Văn Dự

DIEN 0118

88

1800547

Trương  Văn Thuần

DIEN 0218

89

1800463

Nguyễn Trần Minh Tiến

DIEN 0218

90

1800387

Phạm Chí Thịnh

DIEN 0218

91

1800814

Nguyễn Trọng Nhiệm

DIEN 0218

92

1800503

Phạm Nguyễn Thành Hiếu

Ts. Dương Ngọc Đoàn

0814315116
dndoan@ctuet.edu.vn

DIEN 0118

Điện tử viễn thông

93

1800493

Trần Duy Khang

DIEN 0118

94

1800666

Hà Thanh Lâm

DIEN 0118

95

1800231

Tạ Đình Trung Hậu

DIEN 0118

96

1800320

Lê Nguyễn Đức Huy

DIEN 0118

97

1800058

Lê Hồ Ngọc Anh

DIEN 0118

98

1800782

Trần Ngọc Hiển

DIEN 0118