Tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng trình độ đại học

Chưa được phân loại Tin tức - Thông báo

     Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định cho phép Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng trình độ đại học, mã số 7510403.

    Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

   Xem giới thiệu ngành học