Danh sách sinh viên thực hiện đồ án 1 năm học 2020-2021 và giảng viên hướng dẫn

Tin tức - Thông báo

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên thực hiện đồ án 1 năm học 2020-2021 và giảng viên hướng dẫn:

      • Thời gian thực hiện đồ án từ 08/03 – 25/06/2021
      • Sinh viên liên hệ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thực hiện đồ án đúng thời gian quy định
STT MSSV

HỌ VÀ TÊN

SINH VIÊN

HỌ VÀ TÊN 

GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUYÊN MÔN LỚP
1 1800547 Trương Văn Thuần Ths. Nguyễn Văn Khấn 0919345229
nvkhan@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
2 1800709 Nguyễn Cao Vĩ DIEN0218
3 1800387 Phạm Chí Thịnh DIEN0218
4 1800768 Nguyễn Quốc Thắng DIEN0218
5 1800522 Nguyễn Hoàng Vũ DIEN0218
6 1800363 Quách Hải Huy DIEN0118
7 1800674 Đinh Trung Kiên DIEN0118
8 1800297 Phạm Quốc Huy DIEN0118
9 1800365 Bùi Long Hải DIEN0118
10 1800519 Cao Hồng Sơn Ths. Tô Ái Nhân 0939238010
0902022836
tanhan@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
11 1800370 Phan Trung Pha DIEN0218
12 1800601 Nguyễn Vũ Thường DIEN0218
13 1800419 Quách Vĩnh Xuân DIEN0218
14 1800339 Huỳnh Thành Long DIEN0118
15 1800231 Tạ Đình Trung Hậu DIEN0118
16 1800320 Lê Nguyễn Đức Huy DIEN0118
17 1800849 Sơn Thanh Bình DIEN0118
18 1800401 Nguyễn Công Ny Ths. Nguyễn Phú Quí 0834567236
npqui@ctuet.edu.vn

Điện tử viễn thông

DIEN0218
19 1800541 Đào Quốc Tuấn DIEN0218
20 1800099 Phan Xuân Trường DIEN0218
21 1800604 Đinh Trần Thanh Quí DIEN0218
22 1800041 Nguyễn Việt Phường DIEN0218
23 1800197 Trịnh Hồ Vũ Kiên DIEN0218
24 1800771 Nguyễn Nhật Hào DIEN0118
25 1800290 Nguyễn Gia Bảo DIEN0118
26 1800121 Phạm Thanh Thiện Ths. Trần Hữu Tính 0939505644
thtinh@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
27 1800184 Đặng Hữu Thành DIEN0218
28 1800679 Huỳnh Hoàng Vững DIEN0218
29 1800774 Nguyễn Văn Dự DIEN0118
30 1800487 Đỗ Hoàng Cơ DIEN0118
31 1800846 Hồ Nhật Hào DIEN0118
32 1800188 Ngô Việt Tứ Ths. Vũ Văn Quang 0913135333
vvquang@ctuet.edu.vn

Điện tử 
viễn thông

DIEN0218
33 1800811 Lê Hoàng Diễn DIEN0218
34 1800119 Nguyễn Văn Thật  DIEN0218
35 1800323 Đỗ Thanh Thiên DIEN0218
36 1800550 Trần Nhân Hậu DIEN0218
37 1800690 Phạm Tấn Đạt DIEN0118
38 1900030 Nguyễn Hoàng Duy DIEN0118
39 1800064 Phan Nguyễn Anh Khôi  DIEN0118
40 1800648 Lư Bá Triển Ths. Phan Trọng Tuấn 0939238010
0902022836
pttuan@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
41 1800191 Nguyễn Tiến Triển DIEN0218
42 1800312 Trần Hồng Qui DIEN0218
43 1800006 Nguyễn Diệp Trúc Quỳnh DIEN0218
44 1800500 Trương Khắc Tuấn DIEN0218
45 1800707 Phan Phạm Anh Minh DIEN0118
46 1800056 Nguyễn Nhật Hào DIEN0118
47 1800142 Nguyễn Phúc Hậu DIEN0118
48 1800103 Trần Ngọc Tấn Ths. Huỳnh Nguyễn
Xuân Cần
0903374515
hnxcan@ctuet.edu.vn

Điện tử
viễn thông

DIEN0218
49 1800156 Võ Duy Thức DIEN0218
50 1800214 Nguyễn Văn Trạng DIEN0218
51 1800463 Nguyễn Trần Minh Tiến DIEN0218
52 1800606 Đặng Trung Nguyên DIEN0218
53 1800254 Mai Nhựt Long DIEN0118
54 1800208 Nguyễn Quốc Đạt DIEN0118
55 1800677 Nguyễn Quốc Dinh DIEN0118
56 1800844 Hồ Chí Tính Ths. Võ Minh Thiện 0917272745
vmthien@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
57 1800439 Phạm Văn Rót DIEN0218
58 1800182 Nguyễn Hồng Thái DIEN0218
59 1800443 Lê Hoàng Sơn DIEN0218
60 1800335 Nguyễn Lê Thuật DIEN0218
61 1800564 Vũ Tấn Hưng DIEN0118
62 1800586 Nguyễn Văn Chí Bảo DIEN0118
63 1800701 Huỳn Hoàng Đạt DIEN0118
64 1800059 Lê Hồ Ngọc Anh DIEN0118
65 1800801 Lê Quang Vinh Ks. Trần Trung Khánh 0379969596
ttkhanh@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
66 1800332 Nguyễn Minh Thư DIEN0218
67 1800345 nguyễn Phương Nam DIEN0218
68 1800427 Nguyễn Minh Thuận DIEN0218
69 1800311 Cao Phú Thịnh DIEN0218
70 1800503 Phạm Nguyễn Thành Hiếu DIEN0118
71 1800256 Nguyễn Viết Minh Đức DIEN0118
72 1800096 Lưu Hoàng Tiến DIEN0118
73 1800242 Trần Tuấn Duy DIEN0118
74 1800590 Trần Thanh Thảo Ths. Huỳnh Phát Triển 0988199194
hptrien@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
75 1800359 Vũ Quốc Thiện DIEN0218
76 1800453 Hà Thế Vinh DIEN0218
77 1800071 Phạm Thanh Tịnh DIEN0218
78 1800148 Trương Triệu Tấn DIEN0218
79 1800069 Bùi Khánh Duy DIEN0118
80 1800367 Đặng Nhật Hào DIEN0118
81 1800398 Đỗ Khánh Duy DIEN0118
82 1800262 Huỳnh Quỳnh Anh DIEN0118
83 1800645 Huỳnh Phước Tiền Ks. Huỳnh Văn Phú 0976707906
hvphu@ctuet.edu.vn
Kỹ thuật điện DIEN0218
84 1800138 Nguyễn Hoàng Phúc DIEN0218
85 1800159 Nguyễn Thiên Phú DIEN0218
86 1800814 Nguyễn Trọng Nhiệm DIEN0218
87 1800691 Kha Hoàng Tú DIEN0218
88 1800355 Võ Hồng Khương DIEN0118
89 1800490 Trần Khang DIEN0118
90 1800782 Trần Ngọc Hiển DIEN0118
91 1800845 Nguyễn Nhất Danh DIEN0118
92 1800666 Hà Thanh Lâm Ts. Dương Ngọc Đoàn 0814315116
dndoan@ctuet.edu.vn

Điện tử
 viễn thông

DIEN0118
93 1800031 Trần Phú An DIEN0118
94 1800608 Nguyễn Hải Cơ DIEN0118
95 1800493 Trần Duy Khang DIEN0118
96 1700490 Trần Ngọc Tân DIEN0217
97 1700617 Nguyễn Tấn Sang DIEN0217
98 1700587 Nguyễn Duy Quang DIEN0217