Tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020

Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu gặp gỡ sinh viên năm học 2019-2020 để trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, dạy và học của Trường; cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; những vấn đề khác liên quan đến sinh viên và nhà trường, …

Xem chi tiết