Chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 2

Chi đoàn - Chi Hội Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên thông tin cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2023-2024.

Sinh viên nộp hồ sơ đến ngày 22/01/2024 cho Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên của Trường.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.