Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP lần II năm 2024”

Tin tức - Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo CTUT STARTUP lần II năm 2024”.

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến ngày 15/05/2024.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.